Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Informaţii Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, CORA TRADING&SERVICE SRL cu sediul în strada PICTOR AUREL BAESU, nr. 53, sector 1, Bucureşti, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal

Am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: DANIELA SANDU, 0742158739.

CORA TRADING&SERVICE SRL cu sediul în strada PICTOR AUREL BAESU, nr. 53, sector 1,Bucureşti
E-Mail Responsabil CORA TRADING&SERVICE SRL: d.sandu@romfelt.ro


Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, CORA TRADING&SERVICE SRL, în ceea ce vă priveşte, în funcţie de raportul dintre dumneavoastră şi CORA TRADING&SERVICE SRL, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, adresa, telefon, CNP, serie carte de identitate, e-mail, semnătura), date financiare (cont bancar, orice tranzacţii financiare în care sunt implicate persoanele fizice), date despre membrii familiei, date de identificare electronică (cookies, adrese IP, semnătura digitală, certificate electronice), informaţii de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancţiuni administrative), date de calificare profesională (privind studiile persoanei vizate, calificări profesionale, publicaţii), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate, date despre afilieri şi opinii politice.

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanţă cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimţământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și CORA TRADING&SERVICE SRL pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituţiei noastre. În acest sens enumerăm:

Totodată, temeiul prelucrării este şi unul legal şi/sau contractual, şi are la baza interesul public care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investita CORA TRADING&SERVICE SRL.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi şterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul CORA TRADING&SERVICE SRL, respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.


Drepturile dumneavoastră

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi:

În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.